מה מטריד מטופלים בסוף חייהם

.תנטולוגית מומחית בנושאי מוות,אובדן ואבל”מחברת הספר “הערבה בוכה

This presentation was shown at the Palliative Medicine Conference on October 10, 2021. It was given for the Medical, Nursing, Psychosocial conference: “Always Support”. לתמוך תמיד

The lecture is in Hebrew.

Like this article?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest