English
תפריט
לין הלמיש

הספר   

  

Weeping Willow Book
הזמנת הספר בעברית

מחיר לספר 76 ש"ח

כמות  
יחידות

עד 4 ספרים - דמי משלוח 20 ₪
 

סה"כ :  
ש"ח
 

פרטים אישיים:

*שם מלא :  
*רחוב :  
*מספר בית : 
*עיר :  
*מיקוד:  
*טל’ :  
*דוא''ל :  


 

אופן התשלום:

לשליחת המחאה בדואר
(הספר ישלח עם קבלת התשלום)
שלחו לכתובת:
לין חלמיש
שאננים 10
כרכור 37063

להעברה בנקאית
(הספר ישלח עם קבלת התשלום)
להלן פרטי החשבון:
בנק מזרחי
סניף 572
חשבון 194997